Aza med

Brošura o proizvodnji meda u obliku tradicionalne vojvođanske kuče koja govori poreklu proizvoda.