Blog

Erker Inženjering

Case Study

20 godina poslovanja na jednom od najživljih investitorskih i građevinskih tržišta u regionu – učinile su da Erker Inženjering bude prepoznat kao stabilan investitor i pouzdan partner i kao kompanija koja svojim projektima unapređuje standarde života i oblikuje životne navike stanara i korisnika ERKER stambenih i poslovnih objekata.

Istovremeno – ERKER je kao socijalno i eko-osvešćena kompanija bio spreman za iskorak u prostor istraživanja, društvene odgovornosti i socijalnog angažmana – ostajući i dalje veran svojim prinicipima projektovanja i građenja kvalitetnijeg i udobnijeg životnog prostora i pre svega pozitivnog odnosa sa prirodom kao jednog od preduslova za to.
Erker nagrađuje
Na teritoriji na kojoj je godišnje aktivno preko 100 gradilišta i gotovo 40 različitih investitorskih kompanija – cilj nam je bio da postojeći brend učinimo prepoznatljivim i jedinstvenim, da ga repozicioniramo na lokalnom tržištu i pojačamo njegovu vidljivost među brojnim konkurentskim kompanijama.

Naša strategija repozicioniranja brenda podrazumevala je dodavanje vrednosti kroz novi ekološki pristup gradnji i aktivan kontinuirani društveno odgovorni angažman i realizovana je kroz različite projekte i faze:

Eko kultura stanovanja

Predstavljamo mini sisteme namenjene očuvanju životne sredine u okviru stambenih objekata čijom primenom direktno utičemo na poboljšanje kvaliteta života svih stanara u okviru Erker objekata. U okviru projekta dizajnirane su i realizovane su eko kućice - punkta namenjene odlaganju selektovanog otpada plastike, papira i iskorišćenog ulja.
Osećaj života

Zeleni krovovi i terase

Analizom tržišta i daljom nadgradnjom već prihvaćenih principa zelene i održive arhitekture - ERKER Inženjering realizuje prvi zeleni krov u Novom Sadu, čime zauzima pionirsku poziciju u održivoj gradnji. Od prvog objekta sa privatnim zelenim krovnim terasama, ideja evoluira do zelenog krova znatno veće površine, dostupnog na korišćenje svim stanarima kao i pokretanja Nacionalne asocijacije zelenih krovova i terasa.
#ReThink

Zeleni koncept stanovanja

Konceptom su objedinjeni dosadašnji segmenti ekološke gradnje koje smo primenjivali. Stubovi ovog koncepta – Eko kultura stanovanja, zeleni krovovi, zelene fasade i energetska efikasnost su objedinjeni i realizovani izgradnjom novog objekta Futoška 57.

Tokom dugogodišnje saradnje sa kompanijom ERKER INŽENJERING realizovali smo nagradne igre i konkurse, kampanje i radionice edukativnog i motivacionog karaktera u saradnji sa Javnim gradskim preduzećima i osnovnim školama i vrtićima, kao i niz integrisanih kampanja kojima smo promovisali vrednosti brenda u javnom prostoru (OOH, BTL), kroz PR aktivnosti, na web-sajtu i društvenim mrežama.

Kontinuiranim kreiranjem sadržaja i integrisanom komunikacijom postigli smo željeni rezultat - Erker inženjering se tokom ovog perioda pozicionirao kao lider u oblasti održive i "zelene"gradnje na ciljanom tržištu. Ciljna grupa i najšira javnost danas prepoznaje Erker inženjering kao društveno odgovornu građevinsku kompaniju koja svakim svojim projektom nastavlja da unapređuje način i stil života u Novom Sadu, podizanjem kvaliteta gradnje na viši nivo i oblikovanjem životnih navika stanara i korisnika u ERKER objektima.