M&I System

Case Study

M&I – Lider u regionu

Šta je sledeći stepenik?

M&I Systems je vodeća regionalna kompanija u oblasti digitalne podrške poslovnim sistemima sa kancelarijama u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci (BiH) i Lincu (Austrija) i ćerka-firmama u Hrvatskoj i SAD. U skoro tri decenije poslovanja potvrdili su se kao lider u razvoju ERP softverskih rešenja, sistema poslovne inteligencije, bankarskog softvera i specijalizovanih softverskih rešenja za različite industrijske grane...
M&I System u brojkama

Fokus na vrednosti

Kako sistematizovati SYSTEMS?

Posle 28 godina rada u više od 25 različitih industrija i preko 350 reaiizovanih projekata kompanija se našla pred ozbiljnim izazovom – kako bogat portfolio, kompleksnu ponudu i veliki broj referenci prikazati na jednom mestu savremenim vizuelnim jezikom.

M&I Systems nas je pozvao da učestvujemo na konkursu za novi sajt kompanje - projektni zadatak smo definisali jednostavno – osmisliti vizuelno moderan i za upotrebu lak 'b2b' website (UI, UX, BACK-END) koji će objediniti profil i istoriju firme, standardizovanu ponudu usluga i proizvoda i istaći kvalitete kompanije.
Proizvodi i rešenja

Upoznavanje i posvećenost

Nema tajni, sve je u detaljima

Realizacija projekta podrazumevala je upoznavanje sa svim konkretnim proizvodima i uslugama kako bismo na najefikasniji način predstavili njihove benefite za korisnike u različitim industrijama. Ovaj proces je značio da istovremeno budemo u mind-setu potrošača i korisnika, a da zajedno definišemo i istaknemo ono što kompaniju M&I Systems čini prepoznatljivom u odnosu na konkurenciju.
M&I System

Digitalno i identitet

Kako da vas prepoznaju?

Cilj nam je bio da trendy kao što je IT i softverska industrija prikažemo kao dinamičan i uređen sistem i živa user-friendly platforma koja je pre svega tu da obezbedi uspešno poslovanje veoma raznovrsnim korisnicima i klijentima.

Zadržali smo osnovne elemente identiteta kompanje i prilagodili ih novom dinamičnijem dizajnu web-stranice čije su osnovne premise – preglednost, sistematičnost, preciznost – sve ovo u duhu svedenog i modernog web-dizajna
M&I System

Business + challenge + pleasure

M&I = zajednica kreativnih i odgovornih profesionalaca

Istovremeno – bilo nam je važno da naglasimo da je M&I Systems pre svega poželjno i prijatno radno okruženje koje svojim zaposlenima omogućava razvoj i na profesionalnom i na ličnom planu. Timski rad, entuzijazam, kreativnost i samoinicijativa – neke su od osnovnih 'M&I vrednosti' koje je moguće prepoznati u načinu na koji kompanija posluje i ophodi se i sa klijentima i sa članovima M&I tima koji broji preko 200 zaposlenih u 7 gradova i 5 zemalja.