Eng / Srb
Home Search
Dr Book je novi online servis za zakazivanje pregleda u privatnim medicinskim ustanovama u Srbiji i regionu. Ideja projekta je da svakodnevnu situaciju pretraživanja, telefoniranja i čekanja u ordinacijama reši efikasnom i user-friendly web-platformom na kojoj je moguće pronaći najbližu ordinaciju ili lekara sa prvim slobodnim terminom, uporediti iskustva sa ocenama drugih korisnika i zakazati termin pregleda u 3 koraka.

Šta smo uradili?

Digital Strategy/UI/UX Design/Full-stack Development/Illustration/Motion Graphics/Animation/Copy Writing

Klijent

Dr Book

Godina

2019 - 2020

  • Kako je nastao Dr Book
  • Biranje termina
  • Google
  • Ideja o Dr Book
Kolaz
Kolaz
Kolaz
Razvili smo web-sajt koji je istovremeno ponudio rešenja za osnovne premise projekta: preglednost, modernost, lako kretanje kroz proces zakazivanja i funkcionisanje u 100% digitalnom/online okruženju.
Identitet projekta je pratio ideju novog sveta u kom se brže komunicira, u kom je sistem otpimizovan prema potrebama korisnika i gde ne gubite vreme na čekanja u redovima. Dr Book lik je prijatan, ali i autoritativan – on je most između naše ustaljene predstave o ozbiljnim lekarima i idealnog lekara koji uvek ima razumevanja i vremena za nas.
  • Prvi korak...
  • ... ka modernom...
  • ... zdravstvenom sistemu
Noseća poruka kojom smo kumnicirali novi online-servis: NE KORISTI INTERNET DA PROENAĐEŠ DIJAGNOZU, VEĆ DA ZAKAŽEŠ PREGLED polazi od pretpostavke da je većina budućih korisnika "Dr Book" usluga već na internetu, samo je potrebno usmeriti je sa alternativnog "online-lečenja" na novi digitalni "main stream".
Prednost DRBOOK sistema
Prednost DRBOOK sistema