NIS 2012. - "Dom je gde smo mi"

Fotografije kulturnog dobra pod zaštitom UNESCO u zemljama u kojima posluje kompanija.
Prva nagrada na izložbi kalendara i novogodišnjih korporativnih poklona.