NIS 2011. - "Udahni život"

Prezentacija korporativne odgovornosti kroz projekte donirane od strane NIS-a.
Kalendar je nagrađen nagradom za najbolju prezentaciju kompanije na manifestaciji "Snaga kreativnosti 2011".