Fotografske radionice 2013

Organizacija događaja za foto radionice u okviru petog Fotomaratona.