European Development Center

Energičan žuto-crni dizajn za nevladinu organizaciju.

  • Dizajn logoa
  • Memorandum
  • Vizit kartica dizajn