Grad Bar, Crna Gora

Zanimljiva prezentacija turističkog potencijala Bara i okoline.