Didakta - CikCak

Dizajn i ambalaža za dečju igru CikCak.