4. Fotomaraton

Upravljanje projektom, brendiranje i planiranje događaja.

  • Fotomaraton menja vizuelni identitet svake godine ali zadržava format petodnevnog festivala. Identitet se menja u skladu sa godišnjom temom koju biramo za svaki festival.
  • Aspect je bio zadužen za organizovanje festivala i svih promotivnih aktivnosti.
  • Koristeći fotografiju i fotoaparat kao ključ za vizuelni identitet, uhvatili smo suštinu koncepta festivala i stvorili zanimljiv identitet 4. Fotomaratona. Grafički uređaj je razvijen iz standardizovanog signala za blic koji se koristi u kamerama, što simbolizuje iskricu energije u pravom trenutku.
  • Kreativni koncept primenjen je u digitalnim i štampanim medijima, pre početka i tokom trajanja festivala. Kreirali smo rešenja za štampani materijal (plakate, letke, brošure, bedževe, zastave itd.), Video reklama koja je emitovana na MTV Adria i drugim glavnim nacionalnim stanicama, web portalu i kontinuiranoj online promociji.
  • Komunikaciona strategija definisana jekao umetnička, kreativna i motivaciona, što je savršeno targetiralo odabranu ciljnu grupu mladih i ambicioznih fotografa.
  • Insistirali smo na dvosmernoj komunikaciji sa ciljnom grupom, koja je realizovana kroz konkurse i takmičenja na zvaničnoj web i Facebook stranici.
  • Postigli smo veliki uticaj na lokalnu zajednicu postavljanjem fotografskog seta na glavnom trgu u Novom Sadu, gdje smo organizovali celodnevnu sesiju portret fotografija građana i imali odličan odziv.

Za klijenta smo uradili još::