Eng / Srb
Pozicioniranje i strategija komunikacije
Dr Book je novi online servis za zakazivanje pregleda u privatnim medicinskim ustanovama u Srbiji i regionu. Ideja projekta je da svakodnevnu situaciju pretraživanja, telefoniranja i čekanja u ordinacijama reši efikasnom i user-friendly web-platformom na kojoj je moguće pronaći najbližu ordinaciju ili lekara sa prvim slobodnim terminom, uporediti iskustva sa ocenama drugih korisnika i zakazati termin pregleda u 3 koraka.

Šta smo uradili?

Integrisana kampanja

Klijent

Advokatska Komora Vojvodine

Godina

2020 - 2021

Plakati
Razvili smo web-sajt koji je istovremeno ponudio rešenja za osnovne premise projekta: preglednost, modernost, lako kretanje kroz proces zakazivanja i funkcionisanje u 100% digitalnom/online okruženju.
Stop
Identitet projekta je pratio ideju novog sveta u kom se brže komunicira, u kom je sistem otpimizovan prema potrebama korisnika i gde ne gubite vreme na čekanja u redovima. Dr Book lik je prijatan, ali i autoritativan – on je most između naše ustaljene predstave o ozbiljnim lekarima i idealnog lekara koji uvek ima razumevanja i vremena za nas.
Vizit karta