Hotel Park

Korporativni identitet hotela sa 5 zvezdica, inspirisan tradicijom i visokom klasom usluga ovog hotela.

  • Logotip
  • Memorandum
  • Korporativni identitet
  • Dizajn kalendra
  • Dizajn reklamnog materijala
  • Dizajn reklamnog materijala