Fund ″European Affairs″ logo

Tri zvezde su simbol AP Vojvodine, pojavljuju se i na zastavi. Uspeli smo da uključimo vizuelni identitet pokrajine u ovaj moderan i lep, jednostavan logo.

  • Dizajn logoa
  • Dizajn reklamnog materijala

Za klijenta smo uradili još::