Kašmir River Club

Logo & Identity

Rad za ovog klijenta se sastojao od dizajna logotipa i vizuelnog identiteta ali i dizajna kompletnog poslovnog prostora, OOH, profila na društvenim mrežama, administriranje profila uključujući postavljanje
kalendara sa strategijom sadržaja, dizajnom i realizacijom.
  • Dizajn logoa
  • Dizajn i razvoj web sajta
  • Jelovnik, dizajn
  • Vizuelni identitet
  • Vizuelni identitet
  • Vizuelni identitet
  • Animacija