Privatna osnovna škola Mika Antić

Logo & Identity

Projekat se sastojao od dizajna svih vidljivih elemenata brenda kao što su logotip, boja, oblika ali i definisanje smernica za korišćenje logotipa.

Jednom kad smo postavili sve komunikacione alate, kreirali smo više kampanja, koristeći online i offline kanale.
  • Dizajn logoa
  • Memorandum
  • Vizit kartica dizajn
  • Brendiranje
  • Dizajn brošure
  • Brendiranje
  • Roll up
  • Bilbord, dizajn
  • Dizajn i razvoj web sajta