5. Fotomaraton

Upravljanje projektom, planiranje događaja i brendiranje petog Fotomaratona.

  • Fotomaraton menja vizuelni identitet svake godine, ali zadržava format petodnevnog festivala. Identitet se menja u skladu sa godišnjom temom koju biramo za svaki festival.
  • ASPECT BDS je bio zadužen za organizaciju festivala i svih promotivnih aktivnosti.
  • Vizuelni identitet 5. Fotomaratona inspirisan je temom festivala: Ulična fotografija. Boje žuta i crna stvaraju jak kontrast koji simbolizuje sirovo prikazivanje života na uličnoj fotografiji.
  • Kreativni koncept primenjen je u digitalnim i štampanim medijima, pre početka i tokom trajanja festivala. Kreirali smo rešenja za štampani materijal (plakate, letke, brošure, bedževe, zastave, itd.) Komunikacijska strategija je definisana kao umetnička, angažovana i motivaciona.
  • Važan deo ovog projekta bio je menadžment događaja, jer smo organizovali celodnevni događaj, na nekoliko tačaka u centru grada. Sve ove tačke bile su u potpunosti obeležene zastavama, roll up-ima, plakatima i drugim štampanim materijalom.